[Pdns-users] Reliable supermaster setup - howto?

Angel Bosch Mora angbosch at conselldemallorca.net
Fri Oct 23 11:41:31 UTC 2009


> > 
> > 2. I'd like to automatically propagate new domains to slave DNS
> > server, the idea of 'supermaster' looks exactly like what I need.
> My
> > current setup sends notifications about zone changes to slave, and
> my
> > slave happily configures new zones.

forget about all this master-propagates-slaves stuff.

just choose a proper backend and thinkg of pdns as a client that retrieves data.

i use ldap backend and i have lot of 389 Directory Servers replicated. to fire up a new DNS server i just have to copy the confs and start the daemon.

you can do that with mysql, oracle or even create your own replicated backend.

just unBIND your point of view ;)


muzzol

--
Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si és realment necessari. El medi ambient és cosa de tothom.

Aquest missatge es dirigeix exclusivament a la persona que n'és destinatària. Pot incloure dades confidencials i/o de caràcter personal, la difusió de les quals es regula mitjançant la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. Si no sou la persona destinatària que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi), en cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanam que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i que l'elimineu de manera permanent.

More information about the Pdns-users mailing list