[Pdns-users] redirect non existent records

Angel Bosch Mora angbosch at conselldemallorca.net
Fri Oct 16 07:03:43 UTC 2009


hi,

noob here. pls be patient.

i've configured two internal domains without any problems.

now i need to resolv some FQDN that dont belong to me, so i created a new domain and added 4 records.

how can i force redirection when a client asks for an entry that isn't any of that 4?

i've been reading something about NXDOMAIN but i'm a little lost here.

regards,

abosch

--
Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si és realment necessari. El medi ambient és cosa de tothom.

Aquest missatge es dirigeix exclusivament a la persona que n'és destinatària. Pot incloure dades confidencials i/o de caràcter personal, la difusió de les quals es regula mitjançant la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. Si no sou la persona destinatària que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi), en cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanam que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i que l'elimineu de manera permanent.

More information about the Pdns-users mailing list