[Pdns-users] API: RRset xxx.cc. IN CNAME: Conflicts with pre-existing non-CNAME RRset

Ing. Vitalij Osypenko osypenko at cerberos.cz
Fri Jun 29 13:25:03 UTC 2018


Hi, I'm trying to migrate from BIND (db backend) to PowerDNS 4.1.3 using 
API. For now I'm stuck with this error (zone zzz.cc is already imported 
including all rrsets):

  RRset xxx.cc. IN CNAME: Conflicts with pre-existing non-CNAME RRset

Request:

{
   "rrsets": [
     {
       "name": "xxx.cc.",
       "type": "SOA",
       "ttl": "3600",
       "changetype": "REPLACE",
       "records": [
         {
           "content": "ns1.zzz.cc. root.zzz.cc. 1530275553 3600 900 
604800 85400",
           "disabled": false
         }
       ]
     },
     {
       "name": "xxx.cc.",
       "type": "CNAME",
       "ttl": "3600",
       "changetype": "REPLACE",
       "records": [
         {
           "content": "webs.zzz.cc.",
           "disabled": false
         }
       ]
     },
     {
       "name": "xxx.cc.",
       "type": "NS",
       "ttl": "3600",
       "changetype": "REPLACE",
       "records": [
         {
           "content": "ns1.zzz.cc.",
           "disabled": false
         },
         {
           "content": "ns2.zzz.cc.",
           "disabled": false
         },
         {
           "content": "ns3.zzz.cc.",
           "disabled": false
         }
       ]
     }
   ]
}

Response:

{
   "error": "RRset xxx.cc. IN CNAME: Conflicts with pre-existing 
non-CNAME RRset"
}

Best regards

Vitalij


CERBEROS s.r.o. I www.cerberos.cz

 Blahoslavova 184, 293 01 Mladá Boleslav

Rumunská 655/9 – Palác Syner, 460 01 LiberecOznámení o důvěrnosti a povaze tohoto e-mailu

Tento e-mail a vÅ¡echny pÅ™iložené soubory obsahují důvÄ›rné informace společnosti CERBEROS s.r.o., které mohou být označeny také jako „tajné“. Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výhradnÄ› a pouze příjemci, jehož jméno je zobrazeno v záhlaví. Ostatní osoby, neuvedené mezi příjemci, mají přísný zákaz jakkoli používat obsah tohoto e-mailu pro nahlížení, zveÅ™ejňování nebo jeho šíření či kopírování. Pokud jste tento e-mail obdržel/a nedopatÅ™ením, žádáme Vás o neprodlené upozornÄ›ní odesílatele a poté o smazání tohoto e-mailu a veÅ¡kerých jeho pÅ™iložených souborů a kopií, z celého počítačového systému.

Obsah tohoto e-mailu má výlučně komunikační charakter a nemůže být vykládán jako návrh nebo přijetí návrhu na uzavření/ změnu/ ukončení jakéhokoli smluvního vztahu ze strany společnosti CERBEROS s.r.o., včetně zajištění či utvrzení dluhu, vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany CERBEROS s.r.o. ledaže z obsahu e-mailu nebo jeho přílohy vyplývá jinak.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.powerdns.com/pipermail/pdns-users/attachments/20180629/700e4359/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 8c0dcdf8.2c33636b.png
Type: image/png
Size: 6144 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.powerdns.com/pipermail/pdns-users/attachments/20180629/700e4359/attachment.png>


More information about the Pdns-users mailing list